Skip to content
Villa LS

Högt upp på en kulle med utsikt över havet mot Orust ligger detta sommarhus. På samma plats som beställaren vuxit upp om somrarna, i äldre släktingars sommarviste, med underbara minnen. Här ville man skifta den äldre byggnaden mot ett mer anpassat sommarboende för den nya familjen. Ett modernt liv i en byggnad som minner om traditioner och platsens karaktär.  Eftersom den enastående vyn över havet och kringliggande öar är så anslående var det viktigt att ta hand om detta, anpassat för dygnets olika timmar. Siktlinjer, utblickar och vindskyddade vistelseytor utarbetades i nära samarbete med beställarfamiljen.

Bilder: Bert Leandersson
Back To Top