Skip to content
Arcam EBM

Arcam EBM ingår i GE Additive-familjen och är världsledande på tillverkning av 3D-skrivare för metallprodukter. Huvudsakliga kundsegment är flygindustri samt ortopedi. Arcam startade efter ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola 1997 och när de 2017 köptes upp av GE fanns stora planer på tillväxt som deras befintliga lokaler inte kunde leva upp till. Valet av en ny lokal föll på Elanders lokaler i Mölnlycke företagspark. Utifrån Arcams behov gjordes en total ombyggnad invändigt liksom en tillbyggnad för lager och logistik. Projektet startades våren 2018 och inflytt i första etappen var sommaren 2019. För att klara projektets pressade tidplan utfördes det som ett samverkansprojekt där ledorden var samarbete och flexibilitet.

I Arcams nya Center of Excellence finns alla delar av verksamheten samlade; produktion, kontorsarbetsplatser, utbildning, laboratorier, lager/logistik och pausytor.

På entréplanet finns reception, touch-down platser med kaffestation för gäster, externa mötesrum och en gallerigång med utställning om additiv tillverkning. Härifrån når man utbildningslokalerna i två plan, en teoridel och en praktisk del.

En våning ner ligger forsknings-, utvecklings- och laboratorieavdelningar med kundspecifika testytor. Hela produktionslinan samt lager och logistik återfinns på samma plan.

Kontorsarbetsplatserna ligger fördelade på de två övre planen. Här finns forskning-utveckling, mjukvaruutveckling, sälj och marknadsföring, administration, IT, ledning och HR. De öppna arbetsytorna avdelas av en stor mängd interna mötesrum, samtalsrum och telefonrum. I direkt anslutning till kontorsarbetsplatserna ligger pausrummet i två plan. Pausrummet fungerar såväl till lunch- och kaffepaus som till informella möten och en plats att samla hela företaget.

Bilder: Bert Leandersson
Back To Top