skip to Main Content
Hot Screen

När tryckeriet Hot Screen växte ur sina tidigare lokaler och behövde nya lade de stor vikt på de anställdas arbetsmiljö och arbetsflödets effektivitet.

Arbetsplatsen innefattar många funktioner, från industriverksamhet och traditionella kontor till personalgym och reningssystem.

Bilder: Bert Leandersson
Back To Top