Skip to content
Villa M

På en havsnära tomt söder om Göteborg ligger denna nybyggda villa infogad mellan några sprickor i den vackra gnejsen.

Fasader i sibirisk lärk som har patinerats av järnvitriol för att tona in i strandlandskapet. Grafitgrå fönster och ett patinerad zinktak ger ett stilrent intryck.

På havssidan breder ett trädäck ut sig som helt underordnar sig naturen. I klippskrevor och gropar återplanteras den naturliga floran. På gatusidan finns en välklippt gräsmatta, stensättningar, murar och grusade uteplatser.

Insidan bjuder på vackra utblickar, olika halvplansförskjutningar, öppen spis och en tydlig delning av publika respektive privata delar.

Bilder: gestalt

På tomten fanns sedan tidigare en gäststuga som i samband med nybygget fick en ansiktslyftning.

Back To Top