Skip to content
Villa L

På en tätbevuxen tomt alldeles i närheten av havet hade beställarna en önskan om ett hus avsett som sommarhus med framtida tankar om att kunna bo permanent. Storleken skulle vara tillräcklig för två vuxna med två barn i separata rum och möjlighet till ytterligare fyra sängplatser i gästhus för barn och framtida barnbarn eller besökare.

Bilder: Bert Leandersson och gestalt

Närheten till den prunkande naturen gjorde att det skulle kännas naturligt att vara lika mycket utanför som inne i huset på sommaren. Man skulle till exempel kunna gå ut och in utan att ta av och på sig skorna. Flera alternativa sittgrupper anordnades i olika väderstreck runt om på tomten.

Huset är delat i en social och en privat del, d.v.s. kök, matplats och vardagsrum i den ena huskroppen och sov med bad i den andra. Den förmedlande länken mellan dessa är den uppglasade hallen med pergolan i direkt anslutning. Vinkeln mellan den sociala delen och den privata gjordes lite ”öppen” för att ge en vänlig, välkomnande känsla och ett intressant uttryck.

Huskroppen med den sociala delen har ett fönsterband under takfoten för att ge en känsla av att taket svävar och ge ett spännande ljusflöde. Invändigt går taket upp i nock till fullhöjd. För att ge mer spänning åt det stora rummet tillskapades en nivåskillnad i vistelsedelen.

Back To Top