Skip to content
Villa E

På en mjukt böljande bohuslänsk klipphäll med utsikt över Havstensfjorden väster om Uddevalla klättrar familjen E:s hus. Det stod tidigt klart att det skulle vara ett energieffektivt trähus. Ett hus planerat efter platsens betingelser och karaktär. Klipphällarna skulle bevaras och husets träfasad få gråna till silver likt hällarna det skulle stå på.

Uteplatser och utblickar fick styra mycket av programmet, kvällsklippor, förmiddagskaffe i solens rum med rasande utsikt och platser skyddade från vind och väder. Förutsättningarna gav ett långsträckt klättrande hus delvis i två plan och med flera etage. Ett hus för en barnfamilj med höga ambitioner.

Grundläggningen genomfördes helt utan sprängning – plintar lyfter delar av byggnaden från marken och låter de flacka granithällarna flyta fram under huset och bli synliga. Fasaden består i huvudsak av stående lärkpanel men på burspråket i söder är panelen liggande för att ytterligare markera sin utskjutande kropp. Planen formar tre skepp som knyts samma av entrén. De tre skeppen skapar en tydlig uppdelning av husets olika zoner och funktioner. I vinklarna mellan dessa skapas uterum med olika sollägen och plats för olika aktiviteter. Nästan alla rum i huset har havsutsikt. Ett hus att leva i, glädjas åt och finna ro i.

Bilder: gestalt
Back To Top