Skip to content
Tullen Gårdsbyggnad

På gården till ”det gamla polishuset”, kontorshus sedan 2002, i centrala Växjö hittade vi för några år sedan en möjlighet att utveckla fastigheten med ytterligare uthyrbara kvadratmeter. Genom att ansluta det nya gårdshuset till det befintliga trapphuset kunde såväl nya hyresgäster flytta in som redan befintliga expandera i anslutning till sina kontorsytor. Huset står på ben och ”börjar en våning upp” vilket medger fortsatt access till gårdsytan som alltså inte krympt.

Vi genomförde en detaljplaneändring och bygglovsprocess på rekordtid och det komplicerade byggprojektet, med grundläggning genom befintlig byggnad med serverhall, gick helt enligt planerna. Huset är full uthyrt till både nya och befintliga hyresgäster.

Bilder: Bert Leandersson
Back To Top