skip to Main Content
Tullen Gårdsbyggnad

På gården till ”det gamla polishuset”, kontorshus sedan 2002, i centrala Växjö hittade vi för några år sedan en möjlighet att utveckla fastigheten med ytterligare uthyrbara kvadratmeter. Genom att ansluta det nya gårdshuset till det befintliga trapphuset kunde såväl nya hyresgäster flytta in som redan befintliga expandera i anslutning till sina kontorsytor. Huset står på ben och ”börjar en våning upp” vilket medger fortsatt access till gårdsytan som alltså inte krympt.

Vi genomförde en detaljplaneändring på rekordtid och det komplicerade bygget påbörjades 2018 med grundläggning genom befintlig byggnad. Färdigt hus för inflyttning stod klart våren 2019.

Bilder: Bert Leandersson
Back To Top