Skip to content
KMS

Uppdraget för Kullaviks Montessoriskola var att utöka lokalerna så att en komplett åldersstruktur kunde uppnås från förskoleålder till nionde klass. Ett viktigt programkrav var att ge skolan en tydlig entré, gärna i samband med en efterlängtad samlingsplats med aula och ett kreativt nav. En stor del av skolans pedagogiska verksamhet bygger på kreativitet.
Tre tillägg har gjorts för att uppfylla dessa krav. En signalbyggnad, porten till skolans kreativa nav, samt två mindre utbyggnader som ur gestaltningssynpunkt så långt som möjligt ska smälta samman med de befintliga 70-talsbyggnaderna.

Bilder: Bert Leandersson
Back To Top