Skip to content
I11 Regementsbyggnad 12

När den sista kasernen på I11-området i Växjö renoverades beslutades det att den vertikala kommunikationen skulle flyttas ut till ett externt trapphus.

För att ge tillbyggnaden ett lättare uttryck utfördes fasaden i glas som, sett från sidan, reflekterar kasernens fasad och förlänger fasaden på ett lekfullt sätt istället för att bryta av den.

Renoveringen innefattade genomgripande teknisk och ytskiktsrenovering, men bevarade så mycket som möjligt av befintliga detaljer. Exempelvis isolerades de befintliga fönstren med dubbelglas istället för att bytas ut.

Byggnaden renoverades för en samlokalisering av ÅF i Växjö och stod färdigt för inflyttning tidigt 2014.

Bilder: gestalt
Back To Top