skip to Main Content
Om

Vi gläds åt klockrenhet och att hitta lösningar som känns självklara.

Vi tror på att vår kompetens, kreativitet och entusiasm ger resultat som våra beställare kan känna sig trygga med och vara stolta över.

Vi är respektfulla inför våra beställares krav och önskemål men vi tvekar inte att ifrågasätta och fungera som bollplank för att uppnå det bästa resultatet.

Vi har en lång erfarenhet av att utforma och förädla arbetsplatser och bostäder. Med en samtida gestaltning jobbar vi med såväl nybyggnad som ombyggnad.

Christian Kahlefeldt
Arkitekt SAR/MSA

Christian har en Arkitektexamen från Chalmers Tekniska Högskola. År 2000 startade Christian gestalt arkitektur AB och har sedan dess drivit företaget. Tidigare arbetsplatser har varit White Arkitekter i Göteborg, Stockholm och Berlin 1988-1995 samt Arkitektbyrån 1995-2000.

christian.kahlefeldt@gestalt.se
031 339 12 20
0706 38 99 67
Cecilia Kassmyr
Arkitekt SAR/MSA

Utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola 00-06. Läste fjärde året som Erasmusstudent i Ferrara, Italien. Efter ett par tidigare praktikplatser anställd vid gestalt arkitektur sedan hösten -06.

cecilia.kassmyr@gestalt.se
031 339 12 60
0722 48 04 70
Fredrik Jonsson
Arkitekt MSA

Utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola och ETSAM i Madrid. Är även utbildad designmodellör via Formakademin i Lidköping. Har tidigare jobbat på OkiDoki Arkitekter och är anställd på Gestalt sedan sommaren 2018.

fredrik.jonsson@gestalt.se
031 339 12 90
0703 39 12 94
Mattias Nilsson
Arkitekt MSA

Masterexamen arkitektur och stadsbyggnad 2019.

mattias.nilsson@gestalt.se
031 333 18 80
0703 39 12 98
Back To Top