WSP

Vi blev kontaktade av WSP för att utreda hur man skulle kunna skapa en ny kontorsmiljö i några fortfarande orörda delar av den gamla SKF-fabriken. De olika avdelningarna som tidigare satt på flera plan med bristande intern kommunikation, behövde samlas ihop. Efter en del studier enades vi om en lösning där cellkontor och öppna lösningar löper parallellt genom huskroppen.

En kombination av uppglasade väggar, med god inblick i cellkontoren och öppna ytor som minner om de stora öppna verkstadsrummen, skall ge en god arbetsmiljö för ett kunskapsföretag i framkant. På uppdrag av Kungsleden som är fastighetsägare har vi därefter tagit fram förfrågningshandlingar.

Fotograf: Mikael Olsson

De enskilda cellkontoren glasas maximalt för att bibehålla en öppen atmosfär.

En fondvägg i kurbitsstil livar upp kontoret.

De öppna kontorsplatserna hålls enkla medan gardinerna får sätta färg på arbetsplatsen.

Glasväggarna in till konferensrummet är utförda med så lite listverk som möjligt.

Pausrummet men en krökt bardisk som följer fasaden.

Personalmatsal/konferens

Fotograf: Bert Leandersson
Konstnärlig utsmyckning: Sophia Thurfjell

Öppet möte

Fotograf: Bert Leandersson
Konstnärlig utsmyckning: Sophia Thurfjell

Öppet möte

Fotograf: Bert Leandersson
Konstnärlig utsmyckning: Sophia Thurfjell

Pausrum

Fotograf: Bert Leandersson
Konstnärlig utsmyckning: Sophia Thurfjell