Villa J

En villa från 30-talet ombyggd i flera omgångar kom i familjens ägo 2001. Den mycket intresserade och engagerade familjen bestämde sig tidigt för ett ovanligt grepp. Hela husets insida revs och byggdes upp på nytt med ny planlösning alltmedan den befintliga fasaden fick sitta kvar.

En modern, enkel, ljus och behaglig insida tog form och familjen flyttade in. Efter något år revs fasad och tak ner och anpassades till husets nya insida. Den nya utsidan kläddes med stående sibirisk lärk och zinktak. Trädgården rensades upp och gallrades.

Den sibiriska lärken i fasaden har behandlats med järnvitriol för att ge en vacker patina.

Ett nytt staket byggdes och entrén fick en vacker trätrottoar. När ytterligare en tid förflutit byggde man om gäststugan och adderade ett trädgårdsförråd på gaveln.

Det gamla nedslitna båthuset vid bryggan revs ner och ett nytt byggdes på översvämningsfri höjd.