Pysslingen

På Östra kasern-området i Kristianstad önskade den privata Montessoriskolan Pysslingen en förskola och grundskola för cirka 400 barn i åldrarna 1-15. Efter omfattande programutredningar och skisser där olika alternativa byggnader provades hamnade till slut skolan i två olika byggnader. Förskolan inrymdes i den gamla officersmässen; en trävilla med sitt ursprung i tidigt 1900-tal och kraftigt tillbyggd under 1930-talet. Här skapades en trivsam hemmiljö för barn mellan 1 och 6 år. Huset återställdes i möjligaste mån för att återskapa sekelskifteskaraktären.

Grundskolan passade bäst in i den gamla stadsbyggnaden från 1960-talet där det fanns goda expansionsmöjligheter inför framtiden. Här gjordes en rationell och effektiv planlösning med goda samband. Nytt trapphus och hisslösning för större kapacitet lades till. Stor omsorg lades ner på att skapa nya, pedagogiska och intressanta skolgårdar till de bägge byggnaderna i sambarabete med 02Landskap.