Nya Kontor på I11

Detta parallella uppdrag gick ut på att utforma en tillbyggnad till ett befintligt kontorshus på I11-området i Växjö. Gestalt valde att dela upp projektet i två etapper för att minimera det ekonomiska risktagandet och ge möjlighet för beställaren att vara flexibel i bygget. Första etappen är en kompakt och effektiv tillbyggnad på östsidan om den ursprungliga byggnaden som knyter samman arbetsytorna. Tillbyggnaden tar mycket liten markyta i anspråk men rymmer ändå drygt 200 arbetsplatser. Fasaderna ansluter till det befintliga husets putskaraktär, men använder tre olika fönsterstorlekar.

Detta skapar en variation i fasaden som flirtar med de organiska mönster som finns i skogsdungen utanför. Kommunikationsstråken förstärks genom lätta halvklimatiserade gångbroar över innergården. Andra etappens kontorshus är placerat med åtta meters mellanrum till Etapp 1. Huset ligger som en transparent och reflekterande skiva mellan den befintliga byggnaden och ett närliggande kontorshus. Med 17 meters spännvidd finns i Etapp 2 plats för drygt 500 arbetsplatser.

Bilder: Adore Adore