KMS

Uppdraget för Hemsö Vårdfastigheter var att utöka Kullaviks Montessoriskolas lokaler så att en komplett åldersstruktur kunde uppnås från förskoleålder till nionde klass. Ett viktigt programkrav var att ge skolan en tydlig entré, gärna i samband med en efterlängtad samlingsplats med aula och ett kreativt nav. En stor del av skolans pedagogiska verksamhet bygger på kreativitet.

 

Tre tillägg har gjorts för att uppfylla dessa krav. En signalbyggnad, porten till skolans kreativa nav, samt två mindre utbyggnader som ur gestaltningssynpunkt så långt som möjligt ska smälta samman med de befintliga 70-talsbyggnaderna.

Fotograf: Bert Leandersson

En del av fönstren syns inte från sidan, då de täcks av fasadens träribbor.

Ett triangulärt skärmtak skyddar den nya huvudentrén.

Den diagonala taknocken skapar en lekfull kontrast mot de befintliga byggnaderna.

En korridor bildades av vad som tidigare varit mellanrummet mellan två byggnader.

Undertaket följer delvis det lutande taket, vilket förbättrar ljudmiljön i matsalen.

Lekfull fönstersätting i aula/musiksal. Över vissa fönster fortsätter fasadens träribbor.

Bildsalen och matsalen separeras endast av ett stort glasparti.

Slöjdsalen har försetts med ett slitstarkt kubbgolv.