Käpplunda Gärde

En inbjuden tävling om nytt bostadsområde i Skövde. Vårt förslag blev åtta punkthus i park, en lokalgata med två angöringspunkter i norr resp. väster samt parkering i en yttre krans kring kvarteret. Den inre gröna gården är skyddad, lugn och trafikfri. Här finns aktiviteter för såväl barn som äldre dvs. lekplatser, grillplatser, grönytor, parkbänkar samt ”senior-gym”.

 

Den inre gröna gården har direkt anknytning till grönområde som omger ett näraliggande kapell och begravningsplats. Denna del är planerad och planterad, men kommer i anslutningsdelar naturligt övergå i omgivande fria parkmiljö.

Fasaderna i prefabricerad betong är utförd med mönsterverkan som tillsammans med stuprör och fönsterplaceringar ”trollar” bort betongskarvarna. Byggnadskroppar i vitt och ljust grått, fönster i grå aluminium och balkongfronter i olikfärgat glas.

De öppna ytorna mellan husen ger stora sociala platser för de boende att vistas på.

Plan över fyra lägenheter med gemensamt trapphus.