KA2 Karlskrona

Denna visionsbild togs fram för Vasallen AV för att användas som ett kommunikationsverktyg i idéprocessen tillsammans med kommun och näringsliv.

För att skapa intresse kring ett nytt idrottscenter hos kommun och näringsliv togs denna snabba idéskiss fram. Idén blev sedermera verklighet och under namnet Arena Rosenholm har man samlat verksamheter och hyresgäster med inriktning mot idrott, rekreation och utbildning.

 

I takt med att lokalerna i området fylls med nya hyresgäster så blir också logistiken i och formgivningen av utemiljön viktig. Parallellt med de enskilda hyresgästanpassningarna pågår därför också ett löpande samtal kring principiella lösningar av områdets yttre gestaltning.