I11 Växjö

Vid  projektstarten av I 11:s omvandling lades mycket resurser på att hitta en optimal och generell principdisposition av kasernerna, innan det var dags att göra mera specifika hyresgästanpassningar. Flera förutsättningslösa studier gjordes innan man bestämde sig för en permanent förändring av kasernernas ursprungliga disposition.

Principerna för såväl logistik som teknik har visat sig mycket variabla i mötet med de framtida krav som  olika verksamheter har  ställt.

Vid omdaningen framkom bl. a. önskemål om bostäder till företagen. Därför skapades 20 lägenheter (1 rok-3 rok) i vindsvåningen i två av kasernerna. Upp till fyra meter i takhöjd gav luftiga och originella bostäder.

Därefter etablerade sig  några friskolor snabbt inom området. Detta huvudsakliga utvecklingsarbetet av I11 gjorde Christian under tiden vid Arkitektbyrån AB. Sommaren 2001 sålde Vasakronan AB I11-området till Fastighetsaktiebolaget Norrporten som idag äger och förvaltar företagsstaden.

Bild ovan: Per Pixel
Bilder nedan: Fastighetsaktiebolaget Norrporten

I11-området från ovan, med Norra Bergundasjön i bakgrunden.