I11, Regementsbyggnad 12

När den sista kasernen på I11-området i Växjö renoverades beslutades det att den vertikala kommunikationen skulle flyttas ut till ett externt trapphus. För att ge tillbyggnaden ett lättare uttryck utfördes fasaden i glas som, sett från sidan, reflekterar kasernens fasad och förlänger fasaden på ett lekfullt sätt istället för att bryta av den.

Renoveringen innefattade genomgripande teknisk och ytskiktsrenovering, men bevarade så mycket som möjligt av befintliga detaljer. Exempelvis isolerades de befintliga fönstren med dubbelglas istället för att bytas ut.

Byggnaden renoverades för en samlokalisering av ÅF i Växjö.

Den glasade fasaden reflekterar kasernen och förlänger den visuellt förbi trapphuset.

Reflektionerna ger en levande fasad som grönskar tillsammans med träden på våren och öppnar sig för himlen på hösten.

Befintligt fönster som tilläggsisolerats med dubbelglas.

Stor vikt lades på detaljutförande; möten av material, infästningar och skarvar.