HSB Göteborg

HSB i Göteborg hade påbörjat en förändringsprocess av organisationen och ville att denna skulle ges uttryck i nyomdanande lokaler. I samarbete med ArkitektStudion AB utarbetades våren 2004 ett layoutförslag som med några smärre justeringar är det som idag är byggt. Med ett omfattande medarbetarinflytande gjorde vi studiebesök på flertalet nya kontor i Göteborg och samlade på så sätt in erfarenheter som direkt applicerades i projektetes planering, från systemnivå ner till den enskilda arbetsplatsen.

Från ett renodlat cellkontor gjorde vi en öppen arbetsplatssituation i storrum där tydliga primära och sekundära gångstråk fördelar personflödena och grupp- och konferensrum fungerar som visuella avgränsningar.

Sittgrupp för öppna möten. Glasade konferensrum i bakgrunden.

Pentryt byggdes som en låda i det större utrymmet för att bibehålla känslan av den stora volymen.

Matsalens stora volym fylls av elegant belysning.

Arbetsplatsen har individuella cellkontor såväl som öppna kontorslandskap.