Hotell Guld

På det nordvästra hörnet av I 11s kontorsområde, mellan Värendsvallens alla aktiva idrottsanläggningar och Handelsplats I 11 samt ett stenkast från det framtida bostadsområdet Bäckaslövsgärdet, ligger den strategiska tomten där hotellet med restaurang, handel och kontor skall ligga.

 

Det 22 våningar höga hotellet kommer att ligga i det nordvästra hörnet närmast Storgatan med en vidunderlig utsikt över västra Växjö med omnejd. Utefter Storgatan och Sambandsvägen, i direkt anslutning till hotellkroppen, planeras kontorsflyglar med restauranger och handel i bottenvåningarna. Huvudentrén till hotellet och kontoren kommer att ligga inne på den södervända gården på Honnörsgatan.

Bilder: Adore Adore

Hotellet blir ett landmärke på väg in i Växjö centrum.

De utskjutande blocken ger byggnaden ett spännande uttryck och skapar naturliga lägen för balkonger.

I flyglarna inrättas kontors- och konferenslokaler.

Hotellreceptionen inreds klassiskt, med stengolv och sammetsdraperier.

Byggnaden innehåller även kontor, vilket håller igång gatulivet även under lågsäsong.

Hotellrummen får en fantastisk utsikt över Växjö med omnejd.

De uppglasade lokalerna längsmed gatan passar utmärkt som exempelvis visningslokaler.