Hot Screen

När tryckeriet Hot Screen växte ur sina tidigare lokaler och behövde nya lade de stor vikt på de anställdas arbetsmiljö och arbetsflödets effektivitet.

Arbetsplatsen innefattar många funktioner, från industriverksamhet och traditionella kontor till personalgym och reningssystem.

Den glasade fasaden visar upp verksamheten för förbipasserande.

Glassystemets stora moduler skapar en horisontalitet i fasaden.

I mötesrummen avviker mattornas färger och ger en mer lekfull karaktär.

Trädörrar och träpartier bryter av mot de enfärgade ytorna och bidrar med materialitet till kontorsmiljön.

Stora fönsterytor ger en öppen känsla på kontoret.

Personalgymmet ger de anställda träningsmöjligheter med utsikt.