Flexlink (COESIA)

När Flexlink startade arbetet med att hitta nya lokaler under våren 2007 var vi på ett tidigt skede med som arkitektombud i programarbetet. När lokalen sedan valts fick vi uppdraget att utforma inredningen. Med företagets honnörsord som utgångspunkt arbetades förslaget för färg och material fram.

Arbetsplatserna utgör en likvärdig, flexibel bas som kompletteras av accenter på vissa valda platser. Färger, material och lös inredning i t.ex. entréhall, matsal och konferensrum visar på ett utrymme för det oväntade, udda och roliga.

Under ledordet ”grönskande” upprättades en tydlig färgprofil, där grönt var den huvudsakliga färgen.

I pausrummet återkommer det gröna i golvmönster såväl som textilier.

En grönskande fondtapet ger liv till det annars strikta köket.

Fondtapeten återkommer i större utsträckning i exempelvis konferensrum.