Fagerslätt

Efter en markanvisningstävling 2007 tillsammans med Skeppsviken Fastighets AB vann vi ett delområde i Fagerslätt, ett förhållandevis nyetablerat område som ligger vackert inplanterat i natursköna omgivningar på Huskvarnabergens södra delar. I en miljö som spänner över både jordbrukslandskap och skog planeras för arton radhus i två plan.

Färgsättningen bygger på kontrastverkan, där entrésidan är markerad med en ljus välkomnande omfattning mot den i övrigt mörka träpanelen. Ett pulpettak binder ihop längorna och skyddar den längsgående balkongen. Accentkulörer kring dörrar och fönster skapar egen identitet.

Vardagsrummet öppnar sig mot trädgården och altanen.

Trädgården är tillräckligt stor för att skapa en mångsidig social yta utan att kräva alltför mycket underhåll.