Brothers / JC

Det före detta polishuset från mitten av sextiotalet utrymdes under 2001 och byggdes om till moderna kontorslokaler samt ny- och utbyggda butikslokaler. Viljan var att ge huset en ny identitet; välkomnande, genomsiktlig och modern.

Redan närvarande hyresgästen JC fick hjälp med helt ny planlösning och bättre entrésituation. En tillbyggnad för klädkedjan Brothers, med silikonglassystem i fasad, på den före detta terrassen förändrade kvarterets möte med Storgatan och Västergatan och hjälpte på ett avgörande sätt till att åstadkomma denna förändring.

De glasade ytorna och transparenta skyltsystemen gör att man har god inblick långt in i butiken.

I Brothers förlängning och med adress Västergatan kom Naturbolaget att flytta in några månader senare. Här möts man av en betydligt rustikare inredning som associerar till naturliv och de produkter som ryms inom detta ämne. Även här ger den nya fasaden god inblick och översikt av produktutbudet.

Entré till Brothers från Storgatan.

Den uppglasade fasaden ger stora skyltningsytor mot Västergatan.