Arcam EBM

Arcam EBM ingår i GE Additive-familjen och är världsledande på tillverkning av 3D-skrivare för metallprodukter. Huvudsakliga kundsegment är flygindustri samt ortopedi. Arcam startade efter ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola 1997 och när de 2017 köptes upp av GE fanns stora planer på tillväxt som deras befintliga lokaler inte kunde leva upp till. Valet av en ny lokal föll på Elanders lokaler i Mölnlycke företagspark. Utifrån Arcams behov gjordes en total ombyggnad invändigt liksom en tillbyggnad för lager och logistik. Projektet startades våren 2018 och inflytt i första etappen var sommaren 2019. För att klara projektets pressade tidplan utfördes det som ett samverkansprojekt där ledorden var samarbete och flexibilitet.

I Arcams nya Center of Excellence finns alla delar av verksamheten samlade; produktion, kontorsarbetsplatser, utbildning, laboratorier, lager/logistik och pausytor.

På entréplanet finns reception, touch-down platser med kaffestation för gäster, externa mötesrum och en gallerigång med utställning om additiv tillverkning. Härifrån når man utbildningslokalerna i två plan, en teoridel och en praktisk del.

En våning ner ligger forsknings-, utvecklings- och laboratorieavdelningar med kundspecifika testytor. Hela produktionslinan samt lager och logistik återfinns på samma plan.

Kontorsarbetsplatserna ligger fördelade på de två övre planen. Här finns forskning-utveckling, mjukvaruutveckling, sälj och marknadsföring, administration, IT, ledning och HR. De öppna arbetsytorna avdelas av en stor mängd interna mötesrum, samtalsrum och telefonrum. I direkt anslutning till kontorsarbetsplatserna ligger pausrummet i två plan. Pausrummet fungerar såväl till lunch- och kaffepaus som till informella möten och en plats att samla hela företaget.

 

Fotografi: Bert Leandersson

Inredningskonceptet Metamorphosis utgår ifrån Arcams produkt – en maskin som förvandlar metallpulver till fantastiska produkter. Denna metamorfos, övergången från ett stadie till ett annat, löper som en röd tråd genom såväl det byggda som lös inredning; färger som tonas i nyans eller kulör och mönster som förekommer i olika densitet eller skala. En tydlig metamorfos utgörs av det triangulära golvet från Bolon med övergångar i både kulör och storlek.

Färgpaletten består av en bas av gråtoner med accenter i grönt, blått och orange. Arcams verksamhet avspeglas i materialvalen; metall i olika varianter kompletteras av naturmaterial såsom ull, läder och ljust trä för att knyta an till företagets svenska ursprung.

Möjligheten med Arcams maskiner, fri design och produktionsoptimering, är grunden till inredningens formspråk. Återkommande inslag är olika sorters raster och synlig konstruktion där bara essensen är kvar när allt annat skalats bort. Fria organiska former blandas med strikt geometriska former.

 I Arcams nya Center of Excellence ryms hela processkedjan från idé till färdig produkt samt utbildning för slutkunden under samma tak. Gestaltningskonceptet omfamnar alla dessa delar av verksamheten och skapar en helhet. Gestaltningskonceptets tydlighet och konsekventa genomförande har resulterat i en arbetsplats som är trivsam och funktionell för medarbetarna och samtidigt representativ gentemot externa besökare. En arbetsplats att frodas i och vara stolt över!

Receptionsdisk

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Pausrum i utbildningsdel

Gallerigång för besökare med mötesrum, utbildningsrum,  produktutställning och överblick över produktionen.

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Mötesrum i entrén

Pausrum i utbildningsdel

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Praktisk utbildningsdel

Mötesrum i besöksdel

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Mötesrum i besöksdel

Kommunikationsstråk och överblick över gallerigången.

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Kommunikationsstråk och överblick över gallerigången.

Lunchrummet med gradängen som ger möjlighet till samling för interna genomgångar.

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Pausrum i intern del

Lunchrummet med gradängen som ger möjlighet till samling för interna genomgångar.

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Lunchrummet med gradängen som ger möjlighet till samling för interna genomgångar.

Pausrum för kaffe och samtal i den grönskande delen

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Pausrum med möjlighet till fortsatta möten

Pausrum med mjuksittning

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Kontorsarbetsplatser

Pausyta/mötesyta

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

ARCAM, Mölnlycke Gestalt arkitektur

Kontorsmiljö

Projektmötesplats

Öppet möte

Stort konferensrum