Om oss

Med idén att god gestaltning ger vackrare och effektivare miljöer att vistas i tar vi oss an såväl nybyggnad som ombyggnad i en modern skepnad. Vi berikar och förstärker de humanistiska värdena i vår omgivning där gestaltningens samverkande process är ”den slaka linans balansgång” mellan estetik, teknik, funktion, ekonomi och samhällsengagemang. Med lyhördhet för beställarens uttalade, såväl som underförstådda krav och önskemål, medverkar vi till att göra de prioriteringar som ger bästa resultat. Ett mycket nära och tidigt samarbete mellan arkitekten och uppdragsgivaren bidrar till att en konsekvent och tydlig arkitektonisk gestalt omsätts till rätt arbetsinsats och kostnad.

Christian Kahlefeldt

Arkitekt SAR/MSA

Christian har en Arkitektexamen från Chalmers Tekniska Högskola. År 2000 startade Christian Gestalt Arkitektur AB och har sedan dess drivit företaget. Tidigare arbetsplatser har varit White Arkitekter i Göteborg, Stockholm och Berlin 1988-1995 samt Arkitektbyrån 1995-2000.

Cecilia Kassmyr

Arkitekt SAR/MSA

Utbildad vid Chalmers Tekniska Högskola 00-06. Läste fjärde året som Erasmusstudent i Ferrara, Italien. Efter ett par tidigare praktikplatser anställd vid Gestalt arkitektur sedan hösten -06.

Johan Cardell

Arkitekt MSA

Studerat Arkitektur & Teknik vid Chalmers Tekniska Högskola 08-14 med inriktning arkitektur. Läste ett år som Erasmusstudent på Università Degli Studi Roma Tre, Rom efter att ha praktiserat ett år på kontoret. Anställd som arkitekt sedan våren -15.

Gestalt arkitektur AB

Organisationsnummer: 556594-5275

Bankgironummer: 5568-6505

VAT no: SE556594527501

Bolagets bank: Danske Bank, Göteborg

SWIFT/BIC: DABASESX

IBAN: SE 921200000001204140021

Säte i Göteborg

Innehar F-skattesedel